Управление на бизнеса и предприемачество

Програмна схема

Управление на бизнеса и предприемачество

5-ти семестър