Приложeн немски език за администрация и управление (на немски и английски език)

Програмна схема

Приложeн немски език за администрация и управление (на немски и английски  език)

5-ти семестър