Социална работа

Програмна схема

Социална работа

5-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)