Танцово изкуство

Кратко представяне на програмата:

Програма "ТАНЦОВО ИЗКУСТВО" е практически насочена с възможност за обмен с Европейски образователни институции. Програмата предлага специализирано музикално обучение в областите: Хореография на модерния танц и Хореография на българския фолклорен танц. По време на обучението студентите изучават принципи и методи в постановъчната работа и хореографската танцова композиция, анализ на танцова форма, най-съвременни техники в областта на танца, импровизационни техники в съвременната хореография, композиция на танца, фолклорна хореографска режисура. Програмата е уникална със своето съвременно обучение, гъвкавост и индивидуален подход на преподаване. Програмата периодично се обновява.

прочети още
Танцово изкуство

Прием:

Кандидатите трябва да имат завършено ниво "бакалавър".

Тези, което са завършили бакалавър в областта на музикалните и танцови изкуства и искат да придобият една от гореспоменатите специализации се обучават 3 семестъра, а когато са завършили в друга област - минимум 4 семестъра, като първият е подготвителен.

Необходимите документи са изписани в сайта на НБУ: www.nbu.bg

Самият начина на приемане е есе на тема: Защо избрах да се обучавам в програма "Музикален театър и танц" в НБУ и интервю на кандидата с Комисията по прием.