Мода и бизнес стратегии

Кратко представяне на програмата:

Програма "Мода и бизнес стратегии" представлява уникална комбинация между теоретични и практически занимания от областта на модния дизайн, като успешно съчетава курсове с творческа насоченост и бизнес ориентирани курсове. Знанията и уменията, придобити по време на обучението, дават възможност на завършилите да работят и реализират свои проекти не само като дизайнери, но и като маркетинг и мениджмънт специалисти в модната индустрия. Програмата предлага курсове по проектиране на облекло и текстил, конструиране, технология и мулаж, медии и реклама, маркетинг стратегии и моден мърчандайзинг, които се водят от специалисти, доказали се в практиката.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Мода и бизнес стратегии

Прием:

Завършена образователна степен "бакалавър" или "магистър".

Приемът включва интервю, мотивационно есе и портфолио с минимум 10 свободни работи, които представят художествените умения на кандидата.

Кандидатите с образователна степен "бакалавър" от област, различна от тази на програмата, записват курсове от подготвителен блок.