Англицистика

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна мейджър програма и в майнър програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Майнър програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Майнър програма „Англицистика“ – Специалност „Преподавател по английски език“ подготвя специалисти-филолози, които владеят английски език на ниво професионална компетентност и притежават нужните теоретични и практически умения за преподаване на английски като чужд език.

прочети още
Англицистика

Прием:

При висок успех и получени всички кредити от първата и втората година, студентите могат да запишат мinor-програма безплатно.