Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата Инженеринг на цифрови услуги е резултат на близо двугодишна съвместна работа на преподаватели от департамент Телекомуникации и ръководни кадри от глобални корпорации с представителство в България, като: Unify Global Operations Sofia Centre, IBM Bulgaria, HP Global Delivery Bulgarian Center и IDG/IDC.

Благодарение на глобалното разпространение на информационните и телекомуникационни технологии, подобрената инвестиционна политика и условията за стартиране на бизнес в България, се появява остра нужда от специалисти с нови умения за професионално общуване в разпределената среда, свързана с поддържането и изграждането на информационни центрове от типа на т. нар. Data Center Hubs. Подобен род специалисти ще задоволят нуждите от квалифицирана работна ръка в редица международни компании изграждащи т.нар. големи Call Center, Support & Sales отдели, като необходимостта от конкретни инженерни умения не позволява на компаниите да наемат произволни кандидати. Някои от важните изисквания са: владеенето на поне един западен език (освен английски), специфични познания в областта на телекомуникационните мрежи и ИТ услуги, както и динамиката на работна среда, свързана с клиенти и партньори от различен социален контекст.

Предлаганата програма въвежда студентите в психологическите тънкости в разпределена работна среда на компании, като IBM, HP и Unify/Siemens (IBM Bulgaria, HP Global Delivery Bulgarian Center, Unify Global Operations Sofia Centre). Унифицираните комуникационни системи за съвместна работа (Unified Communications & Collaboration) се използват, за да се опише интеграцията на различни комуникационни подходи с инструменти за съвместна работа, като например виртуални бели дъски, аудио и видео конференции, както и подобрени възможности за управление на повикванията. Доскоро доставящите системи за междуфирмено сътрудничество са се различавали от онези, които доставят корпоративните комуникации. Софтуерни компании като Microsoft и технологични компании като IBM доминират първия тип услуги, за разлика от предлагащите телефония и мрежови услуги като Unify, които доминират втория тип услуги. Тази разлика почти се заличава с времето, защото компании като Microsoft предлагат предимно гласови и телефонни функции, а доставчици на оборудване за мрежови услуги, като CISCO заемат предимно пазара на междуфирменото сътрудничество, докато IBM се отдава на технологични решения като Cloud Computing.

прочети още
Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.