Музикален Ди Джей (DJ) и Видео Джей-инг (VJ)

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти трета година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по компютърни музикални и технологични умения в аудио и видео ди-джейството - една съвременна и актуална професия, която изисква както музикални така и компютърни познания . Програмата е четирисеместриална и започва от пети семестър.

В пети семестър студентите изучават основите на аудио и видео ди-джейството, като се разглеждат фундаментални понятия в основните насоки на работата с аудио и видео сигнали. Работи се в работни мултимедийни условия, като се набляга на основните базови понятия, използвани в съвременните мултимедии. Разглеждат се студийна звукозаписна апаратура и практическата работа по основи на звукоинженерството в най-съвременните DJ системи.

В шести семестър се изучават приложни аудио и видео програмни средства за запис и обработка на видео и аудио съдържание. Кодиране, преобразуване и оформяне във вид за издаване и реализация на DJ и VJ мултимедиен продукт. Разглеждат се специализираните условия и естетиката на DJ сетове и концерти.

В седми семестър студентите изучават технологиите DJ-инга за работа в различни концертни услловия и спектакли. Разглеждат се стилистикатa на съвременните течения на DJ синтез, работа с MIDI устройства нa музикалния подиум и реализацията на спектакли. Сценично поведение и сценичен дизайн, технологията и пърформънса са в основата на тази професия. Проектите са в областта на концертната и студийна DJ aпаратура.

В осми семестър се изучават курсове свързани с организиране на концертни прояви, фестивали, като технологично, така и комплексна организация на мултимедийни и VJ спектакли и събития. Практиката и семинарът за реализацията на студентите завършващи тази програма са свързани спост продукция и реализация на крайния продукт Предвижда се гостуване на известни мениджъри в областта на съвременните мултимедийни технологии, продуценти, DJ и гост лектори.

прочети още
Музикален Ди Джей (DJ)  и Видео Джей-инг (VJ)

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.