Български фолклор - музика и танц

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти трета година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции в областта на българските фолклорни изкуства - една съвременна и актуална професия, която изисква познания в областта и съхранява традиционно българското. Програмата е четири семестъра.

В пети семестър студентите изучават основите на българския фолклор, като се разглеждат фундаментални понятия в областта на обредния и музикалния фолклор. Студентите се запознават с музикално-фолклорните области на България от една страна, а от друга изучават основите на обредния календар и мястото на пеенето, музиката и танца в него.

В шести семестър се изучават неравноделните размери, както и характерните фолклорни инструменти. Продължава се разучаването на репертоар от различните области на страната, което да позволи на студентите да натрупат богат фолклорен материал.

В седми семестър студентите ще имат възможност да навлязат в работата на създаването, хармонизацията, обработката и постановката на различни фолклорни произведения. Ще се запознаят с особеностите на творческия процес.

В осми семестър се изучават курсове свързани с организиране и ръководството на фолклорни ансамбли, от една страна, а от друга, претворяването на фолклорните образци в съвременни авторски произведения. Студентите ще имат възможност в процеса на своето обучение да участват в различни теренни експедиции, да работят с различни състави, което да им позволи да натрупат повече познания и опит в областта на фолклорните изкуства. Предвижда се гостуване на известни хореографи, композитори, ръководители в областта на българския фолклор.

прочети още
Български фолклор - музика и танц

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.