Живопис и стенопис

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти трета година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Във всеки семестър се изучават по три специализирани аудиторни професионални курса, по три кредитни, извънаудиторни учебни форми, както и един творчески проект, който дава 12 кредита.

В майнър програма "Живопис и стенопис" студентите получават допълнителна професионална подготовка в областта на живописта и изкуствата в архитектурна среда.

В процеса на обучение се усъвършенстват уменията за работа, както с класическите живописни материали и техники: акварел, темпера, пастел, акрил, колаж, маслени бои и смесени техники, така и в традиционните стенописни техники: секо, мозайка, витраж и комбинирани техники върху подвижни и неподвижни основи. Експериментира се и със съвременните изразни средства: фото, видео, дигитални и мултимедийни форми на изява. Студентите, завършили програмата придобиват втора специалност Живопис и стенопис, която се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

прочети още
Живопис и стенопис

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.