Плакат и рекламен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти трета година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по Пластични изкуства - Плакат и рекламен дизайн към основната програма на студента. Програмата е четирисеместриална. Във всеки семестър се изучава по три специализирани, професионални курса, по три кредитни, извънаудиторни учебни форми, както и един творчески проект, който дава 12 кредита.

прочети още
Плакат и рекламен дизайн

Прием:

Студентите с набрани кредити от първа и втора година на основната си бакалавърска програма могат да запишат майнър програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Онези, които имат успех най-малко 4.50, записват майнър програмата безплатно. Във всички останали случаи курсовете се заплащат.