Графика и илюстрация

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмата, са примерни - с помощта на програмен директор студентите могат да записват и други курсове от третата и четвъртата година на модулите "Графика и илюстрация", "Съвременна живопис и стенопис", Керамика и порцелан. Дигитални форми", "Стъклото в изкуството и дизайна", "Плакат и рекламен дизайн" и "Сценичен дизайн" на бакалавърската програма "Пластични изкуства".

прочети още
Графика и илюстрация

Прием:

При висок успех и получени всички кредити от първата и втората година, студентите могат да запишат мinor-програма безплатно.