Електронен каталог

Докторски програми

Антропология
Архитектура на сградите, конструкция, съоръжения и детайли
Бизнес администрация
Граждански процес
Египтология
Информатика
История на философията
Музика
    Модул: Музикално изпълнителско майсторство
    Модул: Музикознание и музикално изкуство
Наказателно право
Нова и най-нова обща история
Социология
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство и одитинг)
Телекомуникации
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
Хуманитарни науки
Германски езици (английски и немски език)
История на България от Средновековието до наши дни
Методика на обучението по съвременни езици
Романски езици (испански)
Семиотика (Съвременни философски учения)
Славянски езици (руски език)
Стара история (включително праистория) - Археологически изследвания и археометрия
Теория и история на литературата
Теория и практика на превода
Социални, стопански и правни науки
Гражданско и семейно право
Медии и обществени комуникации
Обща психология
Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)
Политически науки
Световно стопанство. Международни икономически отношения
Туризъм
Технически науки
Теория и история на архитектурата
Изкуства
Визуално-пластични изкуства
Дизайн
Изкуствознание и визуални изследвания
Кинознание, киноизкуство и телевизия
Театрознание и театрално изкуство
    Модул: Театрално изпълнителско изкуство
    Модул: Театрознание и театрално изкуство
Сигурност и отбрана
Стратегии и политики на сигурност