Електронен каталог

Магистърски програми

А
Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)
Анимационна режисура
Артистични практики в архитектурна среда
Артистични психо-социални практики и психодрама
Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)
Археологически изследвания
    Специализация: Антична археология
    Специализация: Праистория
    Специализация: Средновековна археология
Архитектура
Б
Банков мениджмънт
Банков мениджмънт ДО
Бизнес администрация
    Специализация: Мениджмънт и лидерство
    Специализация: Управление на рисковете
    Специализация: Управление на човешките ресурси
Бизнес комуникации
Бранд мениджмънт (на английски език)
В
Визуална антропология
Г
Графично и пространствено проектиране
Д
Дизайн на електронни издания и уеб сайтове
    Специализация: Дизайн
Дизайн на книгата и текста
Дипломация и международни отношения
Древният Египет в Класическата епоха
    Специализация: Египтология
Е
Европейски политики за развитието на транспорта
Европейско управление
Език и публичност. Философски и социологически подходи
    Специализация: Социологически анализи на публичната употреба на езика
    Специализация: Философски аспекти на публичната употреба на езика
Езикова и речева патология
Екологичен мениджмънт
    Специализация: Екологичен мениджмънт
Екологични експертизи и контрол
Електронно здравеопазване
Ж
Живопис
Жилищна политика и управление на недвижимите имоти
Журналистика и ПР
И
Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата
Илюстриране и графични технологии
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
    Специализация: Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)
История, политика и религия
    Специализация: Епохи на преход
    Специализация: Публични и социални политики - история и съвременни проблеми
    Специализация: Религията в историята
К
Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми
Киберсигурност
Класическа музика
Клинична психология - психоаналитична перспектива
Клинична социална работа
Когнитивна наука (на английски език)
Композиция и дирижиране
    Специализация: Композиция
    Специализация: Оркестрово дирижиране
    Специализация: Хорово дирижиране
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии
Криминология и политики за превенция на престъпността
    Специализация: Превенция на престъпността
    Специализация: Ресоциализация на криминално проявени лица
Културен туризъм
Културна и социална антропология
Л
Лидерство и публичен мениджмънт
Лингводидактика
    Специализация: Базов учител по чужд език
    Специализация: Учител по чужд език и образователни технологии в ЧЕО
    Специализация: Учител по чужд език на възрастни
    Специализация: Учител по чужд език на деца
    Специализация: Учител по чужд език на специалисти
Литература, книгоиздаване, медии
М
Маркетинг мениджмънт
Международен алтернативен туризъм
    Специализация: Алтернативен туризъм
Международен бизнес
Международни бизнес комуникации (на английски език)
Международни отношения и публично управление (на френски език)
Мениджмънт за организационно съвършенство
Мениджмънт на развлекателната индустрия
Мениджмънт на туристическия бизнес
Мода и бизнес стратегии
Музикално изпълнителство (на английски език)
Музикознание
Мултимедия и компютърна анимация
    Специализация: компютърни технологии
Н
Национална и международна сигурност
    Специализация: Вътрешна сигурност
    Специализация: Международна сигурност, миграция, дипломация
О
Организационна и социална психология
П
Писмен и устен превод
Плакат и комуникативен дизайн
Политически комуникации
Политически мениджмънт и публични политики
Поп и джаз музика
Право
    Специализация: Общо право
    Специализация: Право на Европейския съюз
    Специализация: Частно право
Продуктов дизайн за интериор
    Специализация: Продуктов дизайн
Пространствен дизайн
    Специализация: Пространствен дизайн
Противодействие на престъпността и тероризма
    Специализация: Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма
    Специализация: Психология на криминалното поведение
Психология на развитието
Публичен мениджмънт (на английски език)
Р
Реклама и бранд мениджмънт
    Специализация: Бранд мениджмънт
    Специализация: Реклама и стилове на живот
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
    Специализация: Комуникационен и бранд мениджмънт
    Специализация: Мениджмънт на творческия процес в рекламата
С
Софтуерни технологии в Интернет
    Специализация: Моделиране и анализ
    Специализация: Проектиране и разработване
Социално предприемачество
Сравнително изкуствознание
Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток
Стайлинг
Стратегическо лидерство (на английски език)
Сценичен дизайн и медии
Счетоводство и одитинг
    Специализация: Одитинг
    Специализация: Счетоводство
Съвременни културни политики
Т
Танцово изкуство
    Специализация: Хореография на българския фолклорен танц
    Специализация: Хореография на модерния танц
Творческо писане
    Специализация: Творческо писане
Театрално изкуство и общество
    Специализация: Актьорско майсторство
    Специализация: Драматургия и критическо писане
    Специализация: Режисура и управление
Телекомуникации
    Специализация: Мобилни комуникации и цифрови медии
    Специализация: Реализация на проекти в телекомуникациите
    Специализация: Регулиране и технологично управление в телекомуникациите
    Специализация: Цифрови телекомуникационни мрежи
Тонрежисура
Тракия и културата на Древния свят
У
Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)
Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език)
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)
Управление на агробизнеса и развитие на селските райони
Управление на здравеопазването
Управление на културно-историческия туризъм в Египет
Управление на луксозното хотелиерство
Управление на проекти по информационни технологии
Управление на проекти по фондове и програми на ЕС
Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор
Ф
Филмово и телевизионно изкуство
    Специализация: Кинодраматургия
    Специализация: Филмов и телевизионен дизайн и костюмография
    Специализация: Филмова и телевизионна режисура
    Специализация: Филмово и телевизионно операторство
    Специализация: Филмово и телевизионно продуцентство
Философия на киното
Финанси
    Специализация: Инвестиционен мениджмънт
    Специализация: Корпоративни финанси
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане
    Специализация: Застраховане
    Специализация: Финансово-счетоводен мениджмънт
Фотографско изкуство
Ю
Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)