Електронен каталог

Майнър програми

 

 От 2020-2021 г. за випуск на майнър-програмите се приема годината на записването им. Тези майнър-програми се отнасят за студентите във всички бакалавърски програми от випуските: 2018-2019 и 2019-2020 г., както и за студентите в МП „Право „ и „Архитектура“ от випуските 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 г.

 

А
Администрация и управление
Англицистика
    Специализация: Преводач
    Специализация: Преподавател
Анимационно кино
Антропология
Арабистика (Арабски език, култура и литература)
Археология
Б
Биология - обща и приложна
Българистика (Български език, култура и литература)
Български фолклор - музика и танц
В
Визуална естетика
Връзки с обществеността
Г
Гражданска и корпоративна сигурност
Гражданско образование
Графика и илюстрация
Графичен дизайн
Д
Дигитална хуманитаристика (на английски език)
Е
Египтология (Египетски език, култура и литература)
Екология и опазване на околната среда
Екология и опазване на околната среда - ДО
Етнология на България (на английски език)
Ж
Живопис и стенопис
Журналистика
И
Изкуствознание и артмениджмънт
Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)
Интериорен дизайн
История
История и комуникация
К
Керамика, порцелан и 3D керамични форми
Кино и телевизия
Класически студии
Л
Логопедия
М
Маркетинг
Маркетинг - ДО
Международна политика (на френски език)
Мода
Музеология
Музика
Музикален Ди Джей (DJ) и Видео Джей-инг (VJ)
Мултимедия и компютърна графика
Н
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)
П
Плакат и рекламен дизайн
Политиката и обществото (на английски език)
Политически науки
Приложeн английски език за администрация и управление (на английски език)
Приложeн испански език за администрация и управление (на испански и английски език)
Приложeн италиански език за администрация и управление (на италиански и английски език)
Приложeн немски език за администрация и управление (на немски и английски език)
Приложeн руски език за администрация и управление (на руски и английски език)
Приложен испански език
Приложен италиански език
Приложен немски език
    Специализация: Преводач
    Специализация: Преподавател
Приложен френски език
    Специализация: Преводач
    Специализация: Преподавател
Приложен френски език за администрация и управление (на френски и английски език)
Психология
Р
Реклама
Русистика (Руски език, култура и литература)
С
Социална работа
Социология
Стъклото в изкуството и дизайна
Сценичен дизайн
Счетоводство и контролинг
Счетоводство и контролинг ДО
Т
Театър - актьорско изкуство
Театър - учене в трупа
Театър на английски език
Телекомуникации
У
Управление на бизнеса и предприемачество
Управление на бизнеса и предприемачество ДО
Управление на туризма
Управление на туризма - ДО
Ф
Философия
Финанси
Финанси - ДО
Фотография