История и археология

Програмна схема

В V и VI семестър студентите записват 6 от 8 аудиторни курса, две извънаудиторни учебни форми (една задължителна практика и по избор: самостоятелна работа, семинар, проект или чужд език). В VII семестър записват 6 от 8 аудиторни курса и преминават стаж от 120 часа, а в VIII семестър записват 4 от 6 аудиторни курса и преминават стаж от 180 часа.

прочети още
История и археология

История на България, Европа и света

Всички модули

5-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)