Театър

Програмна схема

В V и VI семестър студентите записват 3 аудиторни курса, един индивидуален кредитен и два практически некредитни курса, както и две извънаудиторни учебни форми (една задължителна практика и по избор: самостоятелна работа, семинар, проект или чужд език). В VII семестър записват 4 аудиторни и два практически некредитни курса, освен това преминават стаж от 120 часа, а в VIII семестър записват 4 аудиторни и два практически некредитни курса, освен това преминават стаж от 180 часа.

прочети още

Актьорско майсторство

Всички модули

5-ти семестър

Практически курсове (некредитни)

Аудиторни курсове (кредитни)

Практически курсове (кредитни) - индивидуален

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)