Музика

Програмна схема

В V и VI семестър студентите записват 4 аудиторни курса, 1 индивидуален кредитен, 1 практически кредитен и 1 практически некредитен курс, освен това имат 2 извънаудиторни учебни форми (една задължителна практика и по избор: самостоятелна работа, семинар, проект или чужд език). В VII семестър записват 4 аудиторни курса, 1 индивидуален, 1 практически кредитен и 1 практически некредитен курс, освен това преминават стаж от 120 часа. В VIII семестър записват 2 аудиторни курса, 1 индивидуален, 1 практически кредитен и 1 практически некредитен курс, освен това преминават стаж от 180 часа.

прочети още
Музика