BAFB834D Самостоятелна работа: Одитинг

Анотация:

Счетоводство и одит ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Пламен Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: