BASB832D Финасови отчети

Анотация:

Счетоводство и одит ДО

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р
 Карина Симова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: