CASM239 Web дизайн

Анотация:

Практически ориентиран курс, в който ще се запознаем със съвременните тенденции в областта на уеб дизайна и тяхната връзка с технологиите. Ще разглеждаме теми свързани с ползваемост и функционалност, като фокусът през цялото време ще остане върху дизайна, неговите изразни средства, уникалност и адаптираност към конкретният случай.

прочети още
Графично и пространствено проектиране

Преподавател(и):

ас. Мартин Стойчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как визуално да организират и представят съдържанието на сайт, за да изразят максимално добре основното му предназначение, във всеки отделен случай.

2) могат:

• Да оформят концепции за визуално представяне и дизайн на сайт, обвързани с различен стил за придаване на уникална идентичност.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Цел и стратегия на сайта спрямо потребностите на потребителите.

Функционални спецификации и изисквания за съдържание.

Архитектура на взаимодействието.

Интерфейс и навигация. Уеб стандарти.

Комуникация на Dreamweaver с продуктите за дизайн на Adobе

Графични формати подходящи за Web.

Практически насоки – нарязване и експортиране на Html страница от .psd

Исторически периоди и стиливе в изкуството в контекста на уеб дизайна.

Приложението на Типографията в уеб дизайна.

Илюстрацията в уеб дизайна.

Сайт с ретро дизайн.

Модерен дизайн в ярки тонове. Минимализъм.

Двуцветни сайтове и сайтове от една страница.

Фотографията в уеб дизайна.

Flash мултимедия и новите технологии в уеб дизайна. Responsive дзайн!