CASM124 Хералдика

Анотация:

Курсът има за цел

прочети още
Графично и пространствено проектиране

Преподавател(и):

проф. Богомил Димитров  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: