MBAM927 Магистърски стаж: Маркетинг мениджмънт

Анотация:

Маркетинг мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р
гл. ас. Стефания Темелкова  д-р
гл. ас. Димитър Трендафилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: