MBAM923 Маркетинг в развлекателната индустрия

Анотация:

Курсът изследва както на стратегическо, така на тактическо ниво употребата на развлечението в интегрираните маркетингови комуникации и обратно, цели да разкрие каква е ролята на различните формати развлечения в живота на потребителите. Въпросът не е дали, а как точно маркетинг специалистите да използват особеностите на този сектор в постигането на маркетинговите цели на своите марки и компании. Разгледани са още бизнес и финансовите аспекти на развлекателната индустрия, в това число оценка на успеха и финансовата възвръщаемост от увеселителни и развлекателни програми. На база на лекционния материал, курсът завършва с проект - разработка на интегриран план за маркетингова комуникация на реален казус от развлекателната индустрия.

прочети още
Маркетинг мениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Рени Янкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- кои са особеностите в маркетинга на забавленията;

- кои са възможните стратегии и тактически подходи при маркетирането в различни направления на индустрията на забавленията

- каква е законодателната рамка, с която този вид макретинг следва да се съобразява;

2) могат:

- да прилагат модели и стратегии по отношение на развитието развлекателни продукти;

- да се съобразяват с особеностите и възможностите за успешен маркетинг на продукти в сферата на различните изкуства, спорта и други видове забавления;

- да взимат успешни решения в мениджмънта в развлекателния сектор на базата на особеностите на местния пазар.


Предварителни изисквания:
Знания по маркетинг на средно ниво.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Маркетинг на развлечението – въведениe. Приложение в култура, шоубизнес, спорт, мода, социални медии.

2 Маркетинг на развлечението: теория и практика. Алея на славата: световни примери за успех

3 Управление на търговската марка чрез маркетинг на преживяването. Брандинг, спонсорство, celebrity endorsements

4 Продуктово позициониране – история и форми

5 Как да маркетираме продукт в развлекателната индустрия: Цели, стратегии, инструменти

6 Управление на таланта, имидж мейкинг.

7 BTL активности, промоции, продажби

8 Нормативна рамка в развлекателната индустрия: интелектуална собственост, авторски права.

9 Мениджмънт и промоция на филмов и ТВ продукт

10 Мениджмънт и промоция в изобразителни и пластични изкуства

11 Мениджмънт и промоция на развлекателни събития и фестивали

12 Моден маркетинг

13 Спортен маркетинг

14 Маркетинг на развлечението в ерата на дигиталните медии

15 Разглеждане на практическите проекти

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Blockbusters and the Ticket to Success, Anita Elberse (2011), Macmillan Publishers.

• Branded Entertainment, Jean-Marc Lehu (2007), Kogan page ;

• Intellectual Property Law in the Sports and Entertainment Industries, Walter T. Champion, Kirk D. Willis (2014), ABC-Clio.

• Event Marketing: How to Successfully Promote Events, Festivals, Conventions, and Expositions, C.A. Preston (2012), Wiley.

• The Definitive Guide to Entertainment Marketing: Bringing the Moguls, the Media and the Magic to the World, Al Lieberman, Pat Elsgate (2013), FT-Press.

• The Digital Glocalization of Entertainment In the 21st Century, Sigismondi Paolo (2013), Springer.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• The Experience Economy. Work is Theater and Every Business is Stage, J. Pine and J. Gilmore (1999), Boston: Harvard Business Review;

• Culture and Consumption II. Markets, Meaning and Brand Management, G., McCracken (2005), Bloomington, USA: Indiana University Press;

• Chocolates on the Pillow Aren’t Enough. Reinventing the Customer Experience, J. M. Tisch, K.Weber (2007), New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.;

• Marketing Communications A European Perspective (4th ed.), P. de Pelsmacker, M. Geuens and J. Van Der Berg (2010), Harlow: Pearson Education Ltd.

Средства за оценяване:

Писмена задача - 40%

Практическа задача - 60%