VIPM337 Стаж в театър, телевизионно или киностудио

Анотация:

Сценичен дизайн и медии

Преподавател(и):

доц. Зарко Узунов  
доц. Елена Иванова  
доц. Боряна Минчева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: