VIPM332 Проучване и работа върху концептуален сценичен ескиз

Анотация:

Идеята на курса е да запознае студентите с методологията на проучването върху съответен исторически текст. Целта на курса е да се запознаят студентите с различни техники за сценичен ескиз. Курса е практически с разширено изучаване на компютърни технологии.

прочети още
Сценичен дизайн и медии

Преподавател(и):

доц. Елена Иванова  
 Йово Панчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите успешно завършили курса могат да правят проучване на всякаква тема. Могат да изразяват идеите си в последователност на натрупване в проучването и с различна съвременна техника.
Предварителни изисквания:
основни познания по компютърни програми за обработка на изображения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Какво е проучване

2. Избор на текст

3. елементи на проучването

4. историческо проучване

5. Проучване на автора

6. Конферанс

7. Конферанс

8. видове ескизи

9. чертане с Sketch up

10. чертане с Sketch up

11. чертане с Sketch up

12. обработка на резултатите с Photoshop

13. обработка на резултатите с Photoshop

14. обработка на резултатите с Photoshop

15. Конферанс

Средства за оценяване:

Устен изпит

Конферанс