ALHM317 Специализиран трети чужд език (нидерландски)

Анотация:

Курсът се състои от 60 академични часа и има за цел да разшири преподадените до момента граматични и лексикални единици, както и да запознае студентите с елементарната лексика и терминология за обслужване на гости в туристическата индустрия и по-конкретно в хотела и заведенията за хранене.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Нериман Емин-Хасанова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основните граматически форми и конструкции, основната лексика за комуникация, както и специализирана терминология за обслужване на гости в заведения за настаняване и изхранване;

2) могат: да се предствят, да комуникират на елементарно ниво по основни житейски теми, както и да обслужват клиенти в хотел и ресторант, използвайки туристическата терминология


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• да са усвоили преподадените граматични форми и конструкции на нидерландския език;

• да боравят с основния лексикален запас;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Hoe laat is het?

Vragen naar het uur.

De tijd. Half/halve.

2 Hoe lang blijf je?

Tijdpreposities.

Hoeveelheid. Tijd. Leefdijd. Afstand. Duur. Frequentie. Tijdslimiet. Hoe.

3 Nog een prettige dag!

Het wekwoord: presens.

4 Mag ik u enkele vragen stellen?

Scheidbare werkwoorden.

De hoofdzin: structuur.

5 Waar is de Naamsestraat, alstublieft?

Hulp vragen.

De weg vragen en wijzen. Bedanken.

De verwijswoorden “die”en “dat”.

Kunnen, mogen, moeten.

6 Kamer te huur.

Het pronomen: niet-personen.

Hulp aanbieden. Toekomst.

De negatie – “geen” en “niet”.

7 Vlaanderen: de wooncultuur.

Graag/niet graag.

8 Aan de receptie

9

In het restaurant

Литература по темите:

Textboek: Nederlands voor anderstaligen – Vanzelfsprekend

Werkboek: Nederlands voor anderstaligen – Vanzelfsprekend

Fachdeutsch im Tourismus , NBU-Marieta Noeva

Deutsch im Hotel 1 und 2, Hueberverlag

Холандска граматика, Клодин Кине, Никола Стоянов

Да проговорим нидерландски, Larousse

Texten uit tijdschriften en kranten op het gebied van het toerisme en horeca.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 25 %

УСТЕН ИЗПИТ 25 %