ALHM313 Специализиран трети чужд език (английски)

Анотация:

Курсът е едносеместриален и цели запознаването на студентите с основната лексика и граматика по общ английски и терминология за обслужване на гости в туристическата индустрия и по-конкретно хотела и заведенията за хранене.на ниво А1 към А2.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Здравка Банчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основни граматически конструкции и времена, както и основна лексика за комуникация и обслужване на гости в заведения за настаняване и изхранване,

2) могат: да комуникират и да обслужват клиент в хотел и ресторант със


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• основни граматически конструкции и времена, както и основна лексика за комуникация.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Учебният курс обхваща следните теми:

1. Taking phone calls

Incoming hotel and restaurant calls

Making simple requests

2. Giving Information

Hotel and restaurant location, facilities, prices

Identifying yourself

3. Taking reservations

Opening and closing times

Asking for information

Questions

4. Apologizing

Turning down reservations

5. Receiving guests

Processing guests arriving at hotel reception or restaurant

6. Polite requests and responses

In the bar – Requests and offers

Questions using modals

7. Instructions

Mixing a cocktail – Instructions in sequence

Imperatives

8. Asking for information

Restaurant – taking orders for aperitifs and starters

9. Asking and explaining

Restaurant – taking orders for main courses

10. Asking and comparing

Restaurant – wine waiter taking orders

Comparing

11. Presenting information

Restaurant – for cheese / dessert / coffee

Formal offers and suggestions

Formal questions with shall / may / would

Less formal with can / do / on / in / with

12. Recommending

Restaurant – advising guests on wines

Positive and comparative adjectives with slightly / rather etc.

13. Dealing with requests

Replying to requests for items in restaurant

14. Describing food

Chef going through menu with trainee

Литература по темите:

Работи се основно по теми от учебника

Highly recommended

English for the Hotel and Catering Industry

Rod Revell and Trish Stott

Oxford University Press

Student’s book

Workbook

Raymond Murphy

English Grammar in Use - първа и втора част

Headway Elementary

Liz and John Soars

Oxford University Press

Student’s book

Workbook

и други пособия и материали за упражнения

Средства за оценяване:

- Тестове

- Устен изпит