ALHM309 Специализиран втори чужд език (английски)

Анотация:

Курсът е едносеместриален и цели развиването на умения за свободно боравене с туристическа терминология за обслужване на гости в заведения. за настаняване и изхранване, както и комуникация с партньори от индустрията.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Здравка Банчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: специализирана лексика за комуникация и обслужване на гости в туристическата индустрия,

2) могат: да обслужват клиенти в хотел и ресторант със съответната

терминология и да комуникират с партньори от индустрията


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• основни граматически и лексически познания по общ английски, както и основна лексика за комуникация и обслужване на гости в хотелиерството и ресторантьорството.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Учебният план обхваща следните теми:

1. Conferences

Conference facilities

Conference program

Describing use

Planning / checking a conference program

Opening night role play

2. Tour operation - planning

Explaining “fam trips”

Incentive tours

Arranging itineraries

Future continuous

Future perfect

Reported speech

Prepositional phrases

Hotel manager / tour operator role play

3. Tour operation - execution

Assessing tour group needs

A welcome letter and itinerary

Second conditional

Reported questions

Assessing feedback on package tours

Литература по темите:

Работи се основно с учебника

High Season

English for the Hotel and Tourist Industry

Keith Harding and Paul Henderson

Oxford University Press

Student’s book

Workbook

Raymond Murphy

English Grammar in Use - първа и втора част

и други пособия и материали за упражнения

Средства за оценяване:

- Писмени задачи

- Устен изпит