ALHM306 Специализиран първи чужд език (английски)

Анотация:

Курсът е едносеместриален и цели развиването на умения за свободно боравене с туристическа терминология за обслужване на гости и комуникация с партньори от индустрията.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Здравка Банчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: специализирана туристическа терминология за обслужване и управление на висококатегориен хотел

2) могат: да обслужват клиенти във висококатегориен хотел и ресторант и да комуникират с партньори и персонал на различни нива


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• задълбочени езикови познания по общ английски и терминология за комуникация и обслужване на гости в хотелиерството и ресторантьорството.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Учебният курс обхваща следните теми:

1. Types of Holidays

Travel agencies and tour operators

2. A career in tourism

Recruitment and job hunting

3. Trends in tourism

Tourism organizations and tourist boards

4. Responsible tourism

Ecological and economic issues

National and locals government

Environmental and tourism agencies

Литература по темите:

Работи се основно с учебника

English for International Tourism

Miriam Jacob and Peter Strutt

Longman

Raymond Murphy

English Grammar in Use - първа и втора част

и други пособия и материали за упражнения

Средства за оценяване:

Писмени задачи - 50%

Устен изпит - 50%