ALHM305 Специализиран първи чужд език (немски)

Анотация:

Курсът e едносеместриален, състои се от 30 часа, цели развиването на умения за устна и писмена бизнес комуникация с английско/немско/френско говорящи, подготовка и участие в делови преговори на английски/немски/френски език. Студентите избират езикът, на който ще запишат курса, в зависимост от първия чужд език, който са изучавали през първите 6 -8 семестъра на обучението си.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Нина Хаджимихайлова  
преп. Нериман Емин-Хасанова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основни правила за устна и писмена бизнес комуникация и делови преговори

2) могат:

да правят презентация на хотелски продукти и да участват в делови преговори


Предварителни изисквания:
… Предварителните изисквания включват: добро владеене на първия чужд език и умения за общуване с клиент.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Theoretische Modelle zur Kommunikation

2.Kommunikation in der Praxis

3.Managementtechniken

Литература по темите:

1.„Бизнес комуникации и делови преговори” Бистра Боева Нов български университет

2.Бизнес немски-НБУ1994 -Мария Грозева

3.Спезиализирана лексика по хемски език –НБУ 1994 –Мария Грозева

4.Management der Busines-to-Busines-Kommunikation-Gabler Verlag,Fuchs Wolfgang

5. Heidelberger Mustervertagе zu Personengesellschaften/Kapitalgesellschaften2011

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%