ALHM303 Реклама и връзки с обществеността в луксозното хотелиерство

Анотация:

Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: