ALHM302 Иновации в гастрономическото ресторантьорство

Анотация:

Да се запознаят студентите със същността и новостите в гастрономическите ресторанти.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

 Владимир Стамов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: особеностите при работа в гастрономически ресторанти

2) могат: да изработват менюта и организират дейността в гастрономически ресторант.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: в кулинарните техники и ресторантъорството.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Еволюция на гастрономията лекции 6

2 Организация на кухня"haut de gamme" лекции 6

3 Управление и експлоатация на гастрономически ресторант лекции 6

4 Кулинарно изкуство,концепции и карти Лекции / практ. занимание 4/2

5 Нововъведения в кулинарията/суши.фюжън и т.н./ Лекции / практ. занимание 4/2

Литература по темите:

Haute cuisine- la cuisine de luxe-J P. Gravel

Tuilleresse- rmagazine

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

УСТЕН ИЗПИТ 50%