MUNM121 Корпоративни стратегии за устойчивост на фирмата

Анотация:

Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Ирена Николова  д-р
доц. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: