Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)

Програмна схема

Третият семестър се провежда на английски език за всички студенти от Програмата.

Студентите от Урбино които чрез селекция са придобили правото да се обучават в НБУ, изучават следните дисциплини в НБУ на английски език, съвместно с българските студенти в НБУ.

През четвъртия семестър студентите в НБУ и Университета на Урбино, избират:

- Курсове за общо 9 кредита от всички магистърски програми от областите
Икономика и Бизнес администрация, Информатика и Лингвистика.

- Стаж - 4 кредита;

- Магистърска теза - 17 кредита.

прочети още
Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)

3-ти семестър

Аудиторни лекционни курсове (обучение в България)

Извънаудиторни курсове (обучение в България )

Аудиторни лекционни курсове (обучение в Италия)