MBAM017 Теория за вземане на решения

Анотация:

Маркетинг мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Димитър Терзиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: