TCMM037 Семинар: Комуникационни системи и мрежи

Анотация:

Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: