TCMM036 Практика: Радиокомуникационни системи и мрежи

Анотация:

Този практически курс има за цел студентите да придобият познания относно принципите на изграждане на съвременните радиотехнически комуникационни системи и мрежи.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Анушка Станчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да прилагат специализирани знания и системен подход в областта на съвременните радиокомуникационни системи и мрежи

2) могат:

• да прилагат на практика получените знанията в областта на радиокомуникационните системи и мрежи.


Предварителни изисквания:
Познания по радиотехника на базово ниво.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Тенденции в развитието на цифровото радио и телевизионно разпръскване

2. Цифрово кодиране на радио и телевизионни сигнали

3. Основни стандарти за цифрова телевизия

4. Наземно пренасяне на DTV сигнали

5. Приемници за цифрово радио и телевизионно разпръскване

6. Носими и мобилни системи за цифрово радиоразпръскване

Литература по темите:

Техническа литература по тематиката на курса, налична в библиотеки и в интернет.

Средства за оценяване:

Студентите получават оценка след представяне на самостоятелно подготвена писмена работа по възложена тема и защита пред преподавателя