TCMM032 Семинар: Технологии на информационното обществo

Анотация:

Целта на семинара е обмен на знания относно технологии на информационното общество. Всеки от студентите ще трябва да разрботи презентация по определена тема, която да бъде представена на общия семинар.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Елисавета Гурова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

- развитие на презентационни умения

- обогатяване на знанията за технологиите на информационното общество
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Информационно общество – същност, особености

2. Глобална свързаност в информационното общество

3. Развитие на Интернет – създаване, етапи на развитие, особености

4. Технологии на информационното общество – общ преглед

5. Конвергенция на технологии и услуги

6. Услуги на информационното общество – същност, видове, ползване

7. Сигурност на информацията и данните

8. Финансова сигурност при електронни транзакции

9. Социални мрежи – същност, особености, видове

10. Уеб 2.0 и Уеб 3.0 – същност, особености, възможности

11. Електронна търговия– същност, особености, тенденции

12. Електронен бизнес – същност, особености, тенденции

13. Електронно обучение - същност, особености, тенденции

14. Електронно правителство – същност, особености, тенденции

15. Електронно здравеопазване – същност, особености, тенденции

16. Интелигентен транспорт

17. Устойчиво развитие в информационното общество

18. Дигитално разделение – същност, особености, преодоляване

Литература по темите:

лекции и материали в Мудъл

Средства за оценяване:

курсова работа по избрана тема от тематичния план

презентация