ALHM452 Въведение в правото на Европейския съюз

Анотация:

Запознаване с правото на Европейския съюз и неговите институции, цели, задачи

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Даниела Димитрова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти са наясно с основните аспекти на европейското право и отражението му върху българския социален, икономически и политически живот, познават историята и мисията на Европейския съюз.
Предварителни изисквания:
Общи правни знания – елементи от конституционно, търговско, трудово право, както и от законодателството в областта на туризма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Мисията на Европейския съюз

Кратка история на Европейския съюз

Разширяване на Европейския съюз. Политически и икономически критерии за членство в него

Институции на Европейския съюз

Политически групи в Европейския парламент

Политики на Европейския съюз – икономическа, социална, регулаторна и финансова

Единен пазар. Политики на Единния пазар

Европейска парична система. Единна валута на ЕС

Лисабонският процес

Пътуване, живот и работа в Европейския съюз

Европейската политика в областта на вътрешния ред и правосъдието

Обща отбранителна политика на Европейския съюз

Европейска интеграция

Литература по темите:

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Автор: Орлин Борисов

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Автор: доц. д-р Жасмин Попова

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ИЗТОЧНИЦИ И ОСНОВНИ ПРАВНИ ПРИНЦИПИ”

Автор: Кристина Стефанова Тончева

eur-lex.europa.eu/bg

ec.europa.eu

www.europe.bg

Средства за оценяване:

Курсова работа 100%