ALHM406 Бизнес комуникации и делови преговори (първи чужд език-английски)

Анотация:

Курсът e едносеместриален и цели развиването на умения за устна и писмена бизнес комуникация с английско говорящи, подготовка и участие в делови преговори на английски език.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Здравка Банчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основни правила и лексика за устна и писмена бизнес комуникация и делови преговори

2) могат: да правят презентация и да участват в делови преговори.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• задълбочени езикови познания по общ английски и терминология за комуникация и обслужване на гости в хотелиерството и ресторантьорството.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Учебният курс обхваща следните теми:

1. Communication – theory and methodology

2. Non-verbal communication

3. Communication Techniques

4. Patterns of communication

5. Cross-cultural communication

6. Negotiations – theory and methodology

7. Stages of holding negotiations – strategies and technique

8. Holding negotiations – patterns and situations in communication

9. Business communication – exchange of documents

10. Rules for holding negotiations

11. Cross-cultural differences in the process of negotiation

Литература по темите:

„Бизнес комуникации и делови преговори” Бистра Боева Нов български университет

“English for international tourism” Miriam Jacob Longman

“Language Reference for Business English” Nick Brieger and Jeremy Comfort

и други пособия и материали за упражнения

Средства за оценяване:

- Писмени задачи

- Устен изпит