ALHM404 Европейски стандарти и традиции в хотелиерството и ресторантьорството

Анотация:

Успешно завършилите курса трябва да са запознати с традициите в ЕС в хотелиерството и ресторантъорството, за да могат да се справят в различни ситуации при предлагане на качествен продукт на гости от европейските държави.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Знаят да разпознават и идентифицират различните проблеми при работа с гости от ЕС.

2) могат:

Могат да използват придобитите знания и умения при организация на работата на гости от различни националности


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Да са преминали курсовете по:

• Видове клиентела и взаимодействието с нея;

• Курсовете по кулинарни техники, ресторантъорство и хотелиерствоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН:

1. Що е традиция?

2. Определение за хотелиерство и ресторантъорство и връзката между тях.

3. Традиции и особености на френската кухня.

4. Влиянието на френската кухня върху развитието на ресторантъорството в Европа.

5. Видни представители на френската гастрономия.

6. Основни черти на кухните на Европейските държави

7. Сравнителна характеристика

8. Съвременни тенденции в хотелиерството и ресторантъорството в Европа.

9. Водещи хотелиерски вериги в света- стандарти

10. Предимства и недостатъци на бълг. хотелиерство спрямо европейското

11. Предимства и недостатъци на българското ресторантъорство спрямо европейското.

12. Стратегии за качествено посрещане на гости от ЕС.

13. Обобщение.

Литература по темите:

• Статии и специализирани списания на френски и бълг. език

• Интернет

• Професионален опит

Средства за оценяване:

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ - 100 %