MBAM072 Самостоятелна работа: Финансови институции

Анотация:

Финанси

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
проф. Иванка Данева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: