ALHM442 Семинар: "Философия на Гурме-ресторанти"

Анотация:

Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

 Владимир Стамов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: