ALHM439 Стаж

Анотация:

Да приложат на практика теоритичните умения и се адаптират в дейностите на висококатегорийни хотели или ресторанти.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: да прилагат на практика наученото по време на магистърската програма.

2) могат: да участват в управлението на висококатегорийни хотели и ресторанти и комуникират на 3-чужди езика.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: по дисциплините, свързани с дейностите на висококатегорийни хотели и ресторанти.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план

1. Адаптиране към професионалната среда.

2. Интегриране към професионалния екип

3. Прилагане на практика инструментариума за организациа и управление на екип.

4. Изграждане на стратегии за повишаване на ефективността на предприятието

5. Анализ на обект

Средства за оценяване:

УСТЕН ИЗПИТ -100%