ALHM436 Чуждоезиково обучение (втори чужд език-английски)

Анотация:

Курсът е едносеместриален и цели развиването на умения за свободна устна и писмена комуникация с английскоговорящи, боравене с туристическа терминология за обслужване на гости в заведения. за настаняване и изхранване.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Здравка Банчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: специализирана лексика за комуникация и обслужване на гости в хотели и ресторанти

2) могат: да обслужват клиент в хотел и ресторант със съответната терминология


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• основни граматически и лексически познания по общ английски (поне на ниво А1)Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Types of accommodation

Dealing with enquiries about accommodation

Describing a hotel for a brochure

Giving opinions

Expressing likes and dislikes

Hotel features

Choosing a hotel / Describing beach resort hotels

2. Hotel facilities

Describing rooms

An informal letter recommending hotels

Describing past time

Making comparisons

Comparing hotels

Prioritizing alteration work on a hotel

3. Staffing and internal organization

Running a small hotel

A job application

A letter of application

Obligation

Describing personality

Careers in housekeeping and maintenance

4. Reservations and check-in

Telephone reservations

Check-in procedure

Reservations procedure

Tag questions

Hotel documents

Allocating rooms

Buying a computer system

Литература по темите:

Работи се основно с учебника

High Season

English for the Hotel and Tourist Industry

Keith Harding and Paul Henderson

Oxford University Press

Student’s book

Workbook

Raymond Murphy

English Grammar in Use - първа и втора част

и други пособия и материали за упражнения

Средства за оценяване:

Писмени задачи - 50%

Устен изпит - 50%