ALHM430 Организация и управление на ресторантьорството

Анотация:

След успешното завършване на курса студентите трябва да са уверени в познанията си в ресторантьорството, да са усвоили методите за организация и управление в реална среда. Да са способни да ръководят ресторантьорско предприятие, като поемат пълна отговорност за материалната му база и човешкия ресурс.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

 Зорница Колева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

2) могат:

• да комуникират качественно с клиента както по вербален така и по невербален начин.

• да водят преговори, в които да предлагат и продават успешно ресторантьорския продукт.

• да създават благоприятна работна обстановка и да мотивират персонала.

• да подбират и оценяват кандидатите за работа.

• да владеят добрите хигиенни и производствени практики за работа в ресторант.

• да бъдат поливалентни и да притежават глобален поглед върху работния процес.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Основни познания по ресторантьорствоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Преговори за продажба на ресторантьорския продукт.

……………..……………………………………… Лекция / практ. занимание 3/3

2 Наемане на персонал в ресторанта. Подбор и оценка.

……………..……………………………………… Лекция / практ. занимание 3/3

3 Организация и управление на човешкия ресурс в системата на обслужване.

……………..……………………………………… Лекция / практ. занимание 3/3

4 Мотивиране на персонала.

……………..……………………………………… Лекция / практ. занимание 3/3

5 Организация на работата в ресторанта. Контрол на работния процес.

……………..……………………………………… Лекция / практ. занимание 3/3

6 ……………..………………………………………

7 ……………..………………………………………

8 ……………..………………………………………

9 ……………..………………………………………

10 ……………..………………………………………

11 ……………..………………………………………

12 ……………..………………………………………

13 ……………..………………………………………

14 ……………..………………………………………

15 ……………..………………………………………

Литература по темите:

• Savoirs et techniques de restauration - Tome 1 et 2 - Christian Ferret,2008, BPI- France

• www.technoresto.org

• Сервиране и барманство – Й.Алексиева, С.Стамов,2003 год.,изд.” Матком” София.

Средства за оценяване:

Теоретична задача 50%

Практическа задача 50%