ALHM416 Практика: "Органолиптичен анализ и енология"

Анотация:

• Курсът има за цел да запознае студентите с органолептичен анализ на даден хранителен продукт или напитка(вино). Трябва да притежават добри познания в сомелиерството. Да могат да препоръчват на клиента подходящата комбинация на храни и напитки.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

 Зорница Колева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да дегустират даден продукт и да оценят органолептичните му качества.

• да съчетават по най-подходящ начин храна и напитки и да консултират клиента при избора му.

• идеалните условия за извършването на дегустацията.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Теоретични познания от преминалите курсове по ресторантьорство и кулинарни техникиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА КУРСА:

Теоретична част:

1. Същност на органолептичния анализ?

2. Функционирането на сетивата ни.

3. Видове органолептични тестове или дегустации. Подбор на дегустаторите.

4. Производство, съхранение и сервиз на бяло вино.

5. Производство, съхранение и сервиз на червено вино.

6. Производство, съхранение и сервиз на розе.

7. Производство, съхранение и сервиз на пенливо вино.

8. Дегустация на вино.

9. Лозаро-винарски региони в България.

Практическа част

1. Дегустация на вино.

Литература по темите:

Литература:

• Savoirs et techniques de restauration - Tome 1 et 2 - Christian Ferret,2008, BPI- France

• www.technoresto.org

• Le vin et les vins au restaurant, Paul Brunet,1996, BPI - France

• Connaissances des denrees et des boissons, Corinne Hacquemand,2006, LT - France

.Електронна книга в MOODLE

Средства за оценяване:

Курсова работа-есе по зададена тема 100%