ALHM415 Семинар: "Видове клиентела и взаимодействие с нея"

Анотация:

Студентите ще се запознаят с особеностите на видовете клиентела с цел да ги разпознават, квалифицират и изграждат правилна стратегия за отношение към съответната група гости.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: да разпознават видовете клиентела

2) могат: да изграждат правилен подход за отношение към госта с цел превръщането му в постоянна клиентела в обекта в който ще работят.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: по ресторантъорство и връзки с обществеността.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Видове клиентела и взаимодействието с нея

1.Що е клиент? Компоненти на поведението му

2.Какво е да познаваш клиента си.

3.Типология на клиента.

4.Разлика между клиент и гост.

5.Видове гости.

6.Особености в психологията на гостите от различни националности.

7.Национален характер.

8.Национално самочувствие.

9.Национални чувства.

10.Необходимост от познания, свързани с клиентелата в хотелиерството и ресторантъорството:Основно правило-«Клиентът винаги има право!»

11.Клиентоориентирани подходи в зависимост от психологическата характеристика.

12.Отношение към госта:

- В зависимост:

от тяхната възраст

от техния пол

от общественото им положение.

от здравословните им проблеми.

13.Добрата комуникация с госта- залог за успешно продаване-

Вербална и невербална комуникация.

14.Златните правила за успешна продажба.

15.Работа с трудни клиенти-адаптивно поведение.

16.Гостът през моя поглед

Литература по темите:

Френско хотелиерство и ресторантъорство- том1 и 2- Кристиан Фере-2008год.изд. БПИ- Франция

Особености на чуждата клиентела- Доменик Брюнет-2007год. Изд. БПИ Франция

С професията – напред -изд. Хорека -2007год.

Организационно поведение-Д. Панайотов-изд. НБУ

Лични анкети и статистики от проф. опит

Средства за оценяване:

ИСМЕН ИЗПИТ -50…%

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ - 100 % УСТЕН ИЗПИТ -50…%