CASM418 Проект: Проектиране на обекти в интериорното и екстериорното пространство

Анотация:

Графично и пространствено проектиране

Преподавател(и):

ас. Мария Койчева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: